เผยแพร่แผน (เงินงบประมาณ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เลขที่ 1485)