ประกาศจังหวัดสระบุรี ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 37/2566 การซื้ออุปกรณ์โซลูชั่น Internet of Things (IoT) ตรวจจับการหกล้มในผู้สูงอายุ จำนวน 800 ชุด