แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ควาสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (23มี.ค.66)