แถลงข่าวสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสระบุรี 2

Covid-19 Update 😷