แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี ลงพื้นที่ในโรงพยาบาล