โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ นางกิมกุ่ย สุคนธ์ พร้อม บุตร-ธิดา