โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด