โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท กังนิดิสทริบิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) และเพื่อน