โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ มูลนิธิหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์