โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ ครอบครัวคุณพัชรินทร์ ไพโรจน์กุลมณี และเพื่อนๆ