โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ DATSUN PICK UP 620 THAILAND CLUB