โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท มิตรภาพออโต้เซลส์ จำกัด