โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ เพื่อนกัน89 (BUDDY GROUP) กลุ่มเพื่อน พ.ต.ต.อชิรวิทย์ ทองจันดี