โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จำกัด