โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอกประเสริฐ การค้า จำกัด