โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท อาร์ทูเอ็น สตาร์ จำกัด ปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ หนองยาวสระบุรี