โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท สยามแม็คโคร สาขา สระบุรี (makro)