โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่)