โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ชมรมผู้ค้ารถยนต์มือสองสระบุรี