โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย)จำกัด และ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)จำกัด