โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณณิชาภัทร คุณเจนณรงค์ จุฑารัตน์