โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ นายปรพล อดิเรกสาร ห้างเพชรทองหงษ์มังกรเพชร และบริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด (มหาชน)