โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท lnternational rice & Products co.ltd