โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด