โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด