โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณจักรกฤษณ์ ศรีละพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเมเจอร์ แอร์คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด