โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท มีความสุขทุกวัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)