โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท ไพศาลอินเตอร์ลิสซิ่ง จำกัด