โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท อุดมถาวร การ์เม้นท์ จำกัด