โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ หสม.สุขอนันต์ อพาร์ทเม้นท์ 1-2 และ หจก.ปัญจบวรอะไหล่