โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณผู้แทนสำนักสงฆ์ป่ามะขาม อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี