โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณร้าน KOYO KUAY&CHA (โกโย้เฉาก๊วย&ชาไข่มุก)