โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณคณะวิ่งจุฬาฯ 23 และ อีซูซุ สงวนไทย