โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณคุณเปี้ยง เสรีธรรมรักษ์ และครอบครัว

Covid-19 Update 😷