โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณคุณเปี้ยง เสรีธรรมรักษ์ และครอบครัว