โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ ร้าน Sashimi Lovers สาขาสระบุรี