โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณนิตยา – คุณบรรจง โคฤทธิ์ และเพื่อนผู้มีจิตศรัทธา

Covid-19 Update 😷