โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท แม็กซิออน วีลส์ (ประเทศไทย) จำกัด