โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กอบชัยฟอร์คลิฟท์