โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ หจก.ศิลานิล และโรงโม่ทวีบุญ

โดยคุณสวาท คล้ายนิล และครอบครัว