โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ พ.ต.อ.หญิง เสาวภา พลานนท์ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.สระบุรี พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด