โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ ร้านมีนาเซอร์วิส ดาวเรือง