โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ ร้านสบายใจค้าส่ง (ครอบครัวสุทัดน์วานิช)