โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ ครอบครัวผู้มีจิตศรัทธาประสงค์บริจาคอวัยวะ