โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท ผักดอกเตอร์ 1993 จำกัด