โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ กลุ่มเพื่อนสรกิจ 24 และบริษัทเบลเมกส์ไทย จำกัด