โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำกัด