โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)