โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ สังกัด บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี