โรงพยาบาลสระบุรีขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560