โรงพยาบาลสระบุรีขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560